Wizja

Wizją naszej Wspólnoty jest docieranie z Ewangelią do wszystkich ludzi, aby byli oni zbawieni, uzdrowieni, uwolnieni, ochrzczeni w wodzie oraz Duchem Świętym i aby stali się zdrowymi, wyposażonymi do służby, uczniami i naśladowcami Jezusa Chrystusa, którzy docierają z Ewangelią do wszystkich ludzi….